Praktijk is in 2017 opgericht door Linda Vleming. De praktijk is gericht op kinderen in de leeftijd van 0 - 18 jaar en hun ouders.

Ik ben in 2000 afgestudeerd aan de Universiteit Leiden als ontwikkelingspsycholoog. Tijdens mijn stage in een groot centrum voor kinder- en jeugdpsychiatrie merkte ik het al: mijn passie ligt bij het onderzoeken en begeleiden van kinderen. Het opzetten, uitvoeren en analyseren van een gedegen psychodiagnostisch onderzoek en de uitkomsten daarvan vervolgens omzetten in een behandelingsplan, een heerlijke puzzel! Doordat ik al vrij jong zelf kinderen kreeg, heb ik mijn carriere bewust in een rustig vaarwater gehouden. Na banen in de GGZ kinder- en jeugdpsychiatrie en het onderwijs ben ik in 2009 gaan werken bij PI de Brug, een school voor speciaal onderwijs cluster 4 (ontwikkelings- en gedragsproblemen). Een hele mooie en diverse doelgroep: kinderen in de leeftijd tot 14 jaar voor wie door hun ontwikkelingsstoornis veel "normale" zaken zoals naar school gaan, grote uitdagingen zijn geworden. Om nog meer expertise op dit gebied op te doen ben ik een postdoctorale opleiding gaan doen. Sinds 2013 mag ik mijzelf orthopedagoog generalist NVO noemen. In mijn werk ben ik steeds op zoek naar hoe ik mijn kennis en vaardigheden praktisch kan inzetten voor het kind: waar loopt het kind tegenaan op school of in de thuissituatie, welke vorm van onderzoek kan de onderliggende factoren of vaardigheden helder krijgen, en hoe kunnen de onderzoeksresultaten vervolgens worden ingezet om het kind beter te leren omgaan met de uitdagingen van het leven. Daarbij richt ik mij dan op enerzijds het aanpassen van de omstandigheden: wat kunnen ouders en school doen om het kind te ondersteunen? Anderzijds ga ik aan de slag met het kind om vaardigheden aan te leren en te vergroten. Voor mij is het belangrijkste uitgangspunt dat kinderen heel veel kunnen leren. Daarvoor is het belangrijk dat je de goede ingangen vindt en dat je goed in kaart hebt wat een kind al kan. Aan het uitzoeken wat die ingangen zijn en hoe je kunt aansluiten bij de huidige vaardigheden lever ik graag een bijdrage.

Om mezelf nog breder te ontwikkelen ben ik in 2021 gestart bij GGZ Rivierduinen, afdeling Eetstoornissen Ursula. Daar doe ik zowel intake en diagnostiek als diverse vormen van behandeling. Daar hoort ook bijscholing bij. Ik ben in opleiding tot EMDR Practioner.