Behandeling en coaching

Executieve functies

Executieve functies zijn de aansturingsfuncties van onze hersenen: plannen, organiseren, gedrag reguleren, concentreren, onthouden en dergelijke. Bij ons allemaal zitten daar sterke en minder sterke kanten in. Bij sommige kinderen zijn bepaalde executieve functies niet passend bij hun leeftijd en bij wat er van hen verwacht wordt. Daardoor lukken er zaken op school niet goed, of zijn er vaker problemen in de sociale omgang. Om de ontwikkeling van deze executieve functies te bevorderen, kan er getraind worden.

Hoogbegaafd / hoog intelligent

Het klinkt zo handig, hoogbegaafd of hoog intelligent. Nog steeds bestaat de misvatting dat kinderen met zeer sterke cognitieve mogelijkheden weinig of zelfs geen begeleiding nodig hebben. Juist deze kinderen hebben steun nodig. Enerzijds om voldoende uitdaging te krijgen en hun capaciteiten verder te ontwikkelen. En dan niet alleen het cognitieve stuk, maar juist ook het leren leren. Daarnaast ervaren kinderen en jongeren met zeer sterke cognitieve capaciteiten vaak dat ze anders zijn dan andere kinderen. Dit kan zich op allerlei manieren uit, bijvoorbeeld onderpresteren, het gevoel hebben buiten de groep te staan, waardoor deze kinderen zich niet goed in hun vel voelen. Het kan een uitdaging zijn om de aanpak en het aanbod op school af te stemmen op de behoeften van het kind. Ook kunnen de verschillende ontwikkelingstaken uit balans zijn, waardoor de cognitieve ontwikkeling veel verder is dan bijvoorbeeld de sociaal-emotionele ontwikkeling of de motorische ontwikkeling. 

Praktijk Kracht kan op verschillende manieren ondersteunen. Door helder te krijgen waar de sterke en minder sterke kanten in de ontwikkeling zitten, door samen met ouders in overleg te gaan met de school, door met ouders te zoeken naar hoe zij hun kind kunnen ondersteunen, door met het kind te werken aan het versterken van de minder sterke kanten om zo de balans te herstellen.

Autisme Spectrum Stoornissen

Wanneer er een autisme spectrum stoornis is vastgesteld bij uw kind, heeft dit een grote impact op het hele gezin. Praktijk Kracht kan met u kijken naar welke aanpassingen er in de thuissituatie gedaan kunnen worden om te zorgen dat er meer rust ontstaat en u meer handvatten krijgt om op positieve wijze uw kind te begeleiden en opvoeden. Daarnaast kan met school gekeken worden welke aanpassingen daar gedaan kunnen worden om het onderwijs en de begeleiding beter passend te maken. Verder kan er psycho-educatie geboden worden aan zowel ouders als het kind, als ook aan broertjes of zusjes.

Dyslexie behandeling

Na dyslexie onderzoek en het afgeven van een dyslexieverklaring is een logische volgende stap de behandeling van dyslexie. Er wordt een op maat gemaakt programma geboden waarin wekelijks gewerkt wordt met het kind. Met huiswerkbladen en opdrachten oefent het kind thuis verder.

Dyslexiebehandeling wordt ook geboden aan kinderen met ADHD en andere comorbiditeit. Deze behandeling valt echter niet onder de vergoede zorg vanuit de gemeente.


Kortdurende behandeling

Kinderen maken een constante ontwikkeling door. Soms zijn er zaken die ervoor zorgen dat die ontwikkeling minder soepel verloopt. Een kind is bijvoorbeeld erg angstig, of erg verlegen. Met een behandeling van een aantal sessie wordt gekeken hoe het kind weer grip kan krijgen op zijn of haar situatie.


Coaching

Kinderen bij wie ADHD is vastgesteld hebben extra uitdagingen in hun leven. Het vraagt veel van hen om te kunnen voegen naar de samenleving, bijvoorbeeld je op school gedragen zoals er van je verwacht wordt. Met coaching wordt samen met het kind gezocht naar manieren waarop het zichzelf beter kan aansturen. Ook wordt geoefend in het plannen en uitvoeren van activiteiten.


Ouderbegeleiding

Het opvoeden van kinderen is voor alle ouders een uitdaging. Soms vraagt je kind extra of speciale ondersteuning. Het kan dan helpen om met elkaar te kijken welke aanpak het beste past bij jullie situatie.