Algemeen

Ik ben sinds november 2013 geregistreerd als Orthopedagoog- Generalist bij de NVO, de Nederlandse Vereniging van pedagogen en onderwijskundigen. Daarvoor haalde ik al mijn registratie voor het uitvoeren van diagnostisch onderzoek, de basisaantekening psychodiagnostisch onderzoek, bij het Nederlands Instituut voor Psychologen (NIP).

 

Betaling

Voor de training Mindfulness ontvangt u vooraf een factuur. De kosten van de training dienen voorafgaand aan de training betaald te zijn, alleen dan kan uw kind aan de training deelnemen.

 

Voor alle andere diensten geldt dat er aan het einde van de maand een factuur opgesteld wordt. Deze ontvangt u per e-mail op de eerste werkdag van de maand. De factuur dient binnen twee weken voldaan te worden.

 

Indien er verwijzing is voor vergoede zorg vanuit de gemeente, zullen ouders geen factuur ontvangen. 

 

AVG

Praktijk Kracht! werkt volgens de vastgestelde Algemene Verordening Gegevensbescherming. Natuurlijk wordt er zorgvuldig omgegaan met informatie over u en uw kind. Als het in het kader van de begeleiding van belang is informatie bij derden, zoals de school, op te vragen, zal hiervoor altijd uw schriftelijke toestemming worden gevraagd. Bij ouders die niet gehuwd zijn, is toestemming van beide ouders noodzakelijk.

 

Klachtenregeling

Mocht u onverhoopt een klacht hebben over Praktijk Kracht! en wij komen hier samen niet uit, dan kunt u terecht bij het NVO. Via onderstaande link vindt u informatie over het indienen van een klacht.

 

https://www.nvo.nl/beroepscode-en-tuchtrecht/klachtenprocedure.aspx